Presidendilossi katuse remondi tähtaeg pikenes


BNS 29.09.2009

Ehitaja soovile vastu tulles lükkus Tallinnas Kadriorus asuva presidendilossi katuse remondi ja katusekorruse ehitamise lõpptähtaeg edasi.

Juunis alanud presidendi lossi katuse remont ja katusekorruse ehitamine, mis kokku läheb maksma 3,6 miljonit krooni, oleks pidanud lõppema septembri lõpus. Ehitaja palvel nõustus presidendi kantselei tööde lõppu pikendama.

Presidendi kantselei juhtis ehitajale saadetud kirjas tähelepanu viimase töös esinenud puudustele ning samuti tööde venimisele. Samas tõdeb kantselei, et ehitaja on mitmel korral presidendi palvel tööd peatanud, samuti on venimine osaliselt põhjustatud tööde iseloomust.

Remonttööde tellija, Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse liige Elari Udam märkis, et tähtajad olid piisavalt pikad, et arvestada kõikide võimalike riskidega, võimalike seisakute kohta oli märge ka hankedokumentides. Samas sõnas Udam, et presidendi kantselei on suhtunud ehituse kulgu selgelt mõistvalt ja tuli ka tähtaja muutmise osas ehitajale vastu. "Kõigi eesmärk on ju ikkagi tööd korrektselt lõpetada ja maja katuse alla saada," ütles ta.

Kirjas, millega presidendi kantselei nõustus tööde uue tähtajaga, milleks on 22. oktoober, seisab ka, et juhul, kui tööd selleks ajaks valmis ei saa, nõuab presidendi kantselei ehitajalt lepingus ette nähtud trahvid täies mahus sisse.

Kantseleihoone katuse remontimiseks on sõlmitud töövõtuleping firmaga Tarrest Ehitus OÜ.

Lossil vahetatakse katus, kuna vana katus jooksis läbi, samuti ehitatakse katusealuse seni kasutamata ossa kaks olmeruumi. Ehitus läheb maksma 3,65 miljonit krooni. Varem on lossis remonditud presidendi esindusruume ja fuajeed.