Sikafloor® ProSeal 90, Eriti tõhus betooni järelhooldusaine (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor ProSeal 90
on läbipaistev akrüülvaigu lahus, mis imendub värske või kõvenenud betooni pinda ja järelhooldab, kõvendab ja tihendab pinda.

Kasutuskohad

 • Järelhooldusaine värskele betoonile
 • Pinnakõvendi
 • Pinna viimistlemiseks ja tihendamiseks Sikafloor kuivpuistetele.

Omadused

 • Üks laotuskord
 • Pind kõvendab betooni
 • Pritsi või rulliga pealekandmine
 • Takistab betooni tolmamast
 • 90% järelhooldemõju
 • Hõlbustab töö tegemist ja kavandamist
 • Ei muutu kollaseks.
 • Imendub betoonisse
 • Saab peale kanda samal päeval kui betooni valatakse
 • Imendub märjasse ja kuivasse betoonisse
 • Tihendab ja kaitseb
 • Mõjutab ja säilib püsivalt betoonis
 • Kiire kuivamine
 • Lisab vastupanuvõimet õlidele, määrdeainetele ja kemikaalidele
 • Kergendab puhastamist.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Värske betoon:
Värske betoonipind peab olema viimistletud ja lihvitud. Betoonipinnal ei tohi olla seisvat vett.

Kõvenenud betoon
Kõvenenud betoonipind peab olema puhas ja pinnal tohi olla lahtist vett ja mustust.

Pealekandmine
Sikafloor ProSeal 90
kantakse betoonipinnale ühe laotuskorraga madalsurvelise pritsiga ühtlase õrna uduna või rulliga. Keerukamates kuivamisoludes tuleb põrand katta polüeteenplastiga vahetult pärast seda, kui Sikafloor ProSeal 90 on kuiv.

Tööriistade puhastamine
Prits ja tööriistad puhastatakse vedeldiga C.

Tähelepanu!

 • Kuuma ilmaga hoida Sikafloor ProSealm 90 enne kasutamist jahedas kohas.
 • Madalatel temperatuuridel võib Sikafloor ProSeal 90 muutuda paksuks, mis-tõttu pihustatavus halveneb.
 • Sikafloor ProSeal 90 võib põhjustada heledaks värvumist, kui vuugitakse enne aine täielikku kõvenemist.
 • Hüdroõli pritsmed või teised vastavad kemikaalid tuleb ära pühkida. Siis plekkide tekkimise risk väheneb.
 • Ei tohi kasutada pritsi, millega on peale kantud silikoonõlisid või vormiõli.

Tehnilised andmed
Toode
Akrüülvaigu lahus.

Värvus
Selge

Tihedus
0,90 kg/L

Järelhoolduse tõhusus
90% kulunorm 6 m²/liitrile (ASTM-C-309 järgi)

Leekpunkt
+40 ºC

Kulunorm
8-10 m²/l, kui peale kantakse üks kiht. Kulunorm oleneb pinna viimistlusest, imamisvõimest, profiilist ja materjalikaost. Tasasel ja tihedal betoonipinnal võib 1 liitrist saada umbes 12 m² valmispinda.

Kõvenemisaeg
Puutekuiv 2-4 tunni möödudes temperatuuril +20 °C, täielikult kõvenenud 24 tunniga.

Pakend
25 l ja 200 l anumad

Ladustamine ja säilivus
Vähemalt 9 kuud nõuetekohaselt ladustatuna avamata originaalpakendis kuivades laoruumides (+5 °C … +25 °C). Kaitsta külmumise eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladmine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevakõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimusellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldmüügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjsoovi korral saadaval. 

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee