Rahapuudus seiskas Rae valla motoringraja projekti


BNS 25.09.2009

Rae valda planeeritava motoringraja planeering seisab projekti arendaja AS-i Rae Ringi rahaliste vahendite nappuse tõttu ning motoringraja projekt on hetkel külmutatud.

Rae Ringi nõukogusse kuuluv Rae vallavanem Raivo Uukkivi ütles BNS-ile, et majandusliku situatsiooni tõttu pole Rae Ringil rahalisi vahendeid, et projektiga hetkel tegeleda.

Uukkivi rääkis, et tehniliselt peaks motoringraja planeering juba valmis olema, kuid planeerijale pole rahasid veel ära makstud, mille tõttu ei ole planeering jõudnud ka Rae vallavalitsusse.

Lisaks on Uukkivi sõnul tekkinud veel üks planeerimisega seotud probleem. Nimelt planeerib maanteeamet ringraja vahetusse lähedusse Tartu maantee kahetasandilist ülesõitu, mida planeeringus seni pole arvestatud.

Varem on Uukkivi rääkinud, et kavandatav motoringrada ja selle keskkonnamõjude hindamine moodustab osa Rae valla üldplaneeringust, mis pidi valmima 2009. aasta esimeses pooles.

Motoringraja teemaplaneeringu koostanud ning keskkonnamõju strateegilise hindamise teinud ettevõtte Hendrikson & Ko hinnangul on vabaajakeskuse ning ringraja planeering elluviidav ning sellega kaasnevad ja kohati mittevälditavad negatiivsed keskkonnamõjud aktsepteeritavad.

Keskkonnamõjudest olulisimal kohal on ka keskkonnmõju hindamise aruande kohaselt ringraja tekitatav müra, mille vähendamiseks saab rajada mürabarjääre, piirata võistlus- ja treeninguaegu ning mürarikkaid sündmusi.

Tulevase ringraja asukohana pakutav 280 hektari suurune endine põllumaa jääb varem avaldatud info kohaselt Jüri ringteest natuke edasi Tartu poole ning kuulub Rae vallale.

Teemaplaneeringu seletuskirja kohaselt on alale plaanitud vaba aja veetmise kompleks koos 4,2 kilomeetri pikkuse auto-motospordi ringrajaga. Kavandatud on võistluskeskus, automudelismi võistlusrajad, 1200-meetrine suusatunnel ja suusanõlv, uisuareen, pealtvaatajate tribüünid ning vaatevallid.

Lisaks on kavas rajada messikeskus, olme- ja administratiivhooned, hotell, kohvik, parklad ning telkimis- ja kämpinguala.