Saare maavalitsus soovib ehituskeeluvööndi vähendamist


BNS 25.09.2009

Saare maavalitsus tahab vähendada ehituskeeluvööndit rannikul kahesajalt meetrilt sajale nagu on mandril, kirjutab Meie Maa.

Maavanem Toomas Kasemaa sõnul teeb maavalitsus riigikogule ettepaneku muuta looduskaitseseadust selliselt, et suurtel meresaartel kehtestatud ranna ehituskeeluvööndi laius oleks 100 meetrit sarnaselt mandriosas mererannale kehtestatud piirangutega.

"Rannakaitse eesmärkide täitmine meresaartel on tagatud ka 100 meetri laiuse ehituskeeluvööndi ja 200 meetri laiuse piiranguvööndi rakendamisel. Leiame, et praeguseks ei ole ulatuslik ehituskeeld rannaalade avaliku kasutuse tagamiseks enam kohane abinõu, kuna kinnisasja avalik kasutus on seotud eeskätt omaniku nõusolekuga," rääkis Kasemaa.

Meresaartele kehtestati seaduses esimest korda ehituskeelu vööndi laiuseks 200 meetrit 1995. aastal.

Seaduse koostamisel toetuti varasematel aastakümnetel tehtud uurimustele, mille tulemused kõnelesid selget keelt mererannal esinevate looduslike koosluste, eriti metsa keskkonda soodsas suunas kujundavast mõjust - tuule kiiruse vähenemine, pinnase erosiooni tõkestamine, loodusliku veerežiimi tagamine, rääkis keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna nõunik Tiit Sillaots.

"Keeluala on ka mitmekesise liigilise koosseisuga rannikuloodusele kasvuruum. Tänapäeval, kui kliima muutumise tõttu on tormid ja üleujutused sagenenud, on keskkonda stabiliseeriva looduse väärtus oluliselt tõusnud. Seepärast ei pea me põhjendatuks looduskaitseseaduse nimetatud sätteid muuta", ütles Sillaots.

Ehitustegevus sellel alal saab toimuda vastavate planeeringute alusel, millele toetudes taotletakse teatud konkreetsetel juhtudel luba ehituskeeluvööndi vähendamiseks, mille annab või andmisest keeldub keskkonnaminister.