Valga linna veevärgi ehitamine maksab 101 miljonit


BNS 23.09.2009

Valga linnale kuuluva AS-i Valga Vesi linnale veevärgi ehitaja leidmise hanke neli osa lähevad kokku maksma 101,13 miljonit krooni.

Valga linnavalitsuse arenguameti juhataja Meelis Linnamägi teatas BNS-ile, et hanke osa üks ehk Ülejõe piirkonna torustike ehitustööd võitis AS Amaks 22,03 miljoni kroonise pakkumisega.

Hanke osad ülejäänud kolm osa võitis AS K ja H, kokku 79,1 miljoni kroonise pakkumisega.

Hanke osa kaks hõlmab Kuperjanovi tänava ja Pedeli jõe vahelise torustike ehitust, osa kolm Kuperjanovi tänavast lõunasse jäävate alade torustike ehitust ja osa neli veetöötlusjaama, reovee pumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimistöid.

Kokku rekonstrueeritakse 12,2 ning ehitatakse 15,8 kilomeetrit veetorustikku, rekonstrueeritakse 10 ja ehitatakse 15,3 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku, paigaldatakse kaheksa reoveepumplat, ehitatakse 2,3 kilomeetrit survekanalisatsiooni torustikku, rekonstrueeritakse ja ehitatakse kokku 5,3 kilomeetrit sademevee kanalisastioonitorustikku.

Lisaks paigaldatakse veevarustuse töökindluse tõstmiseks linna veetöötlusjaama elektrigeneraator, vahetatakse välja reovee peapumpla võre, rekonstrueeritakse ja laiendatakse reoveepuhasti roeveesette käitlussüsteem ning ehitatakse uus reovee purgla.

Hankelepingu kestus on 630 päeva. Projekt on kavas ellu viia aastatel 2009-2011.

Hankele laekus kokku üheksa erinevat pakkumist.