Tartu tutvustab elanikele plaanitava lodjapargi kavandeid


BNS 23.09.2009

Tartu linnavalitsus kiitis heaks ja saatis avalikule arutelule planeeritava Lodjapargi kolm erinevat eskiislahendust, mille seast hiljem kõige sobivam välja valitakse.

Tartu abilinnapea Margu Hansoni sõnul olid kõik linnavalitsusele esitatud eskiislahendused väga põnevad, kuid planeeringule esitatud nõuete tõttu ja puhtalt hinna ning muude praktiliste kaalutluste pärast jäid sõelale kolm varianti.

"Ka avalikule arutelule saadetud lahendused väga huvitavad. Näiteks ühes variandis kulgeb rahvale mõeldud avalik kallasrada üle lodjakoja katuse," märkis Hanson.

Ujula 98 asuva lodjapargi ja Ujula 102 kruntide ning nende lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kaaluda Ujula 98 krundil võimalusi lodjapargi hoonete ja sadamarajatiste ehitamiseks, elamumaal nelja kuni kuue korteriga elamute kavandamiseks ning Ujula tänava supelranna piiri ja kasutustingimuste täpsustamiseks.

Eskiislahenduste avalik arutelu toimub 7. oktoobril lodjakojas ja 13. oktoobril linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamisruumis.