Tartu linn kiitis heaks Lodjapargi eskiislahenduse


BNS 22.09.2009

Tartu linnavalitsus kiitis teisipäeval heaks aadressil Ujula tänav 98 asuva Lodjapargi ja Ujula tänav 102 kruntide ning nende lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse.

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda Ujula 98 krundil võimalusi lodjapargi hoonete ja sadamarajatiste ehitamiseks, elamumaal nelja kuni kuue korteriga elamute kavandamiseks ning Ujula tänava supelranna piiri ja kasutustingimuste täpsustamiseks.

Seitsme hektari suurune planeeringuala asub Ülejõe linnaosas ja hõlmab Tartu linnale kuuluvaid kinnistuid.

Hoonestatud on kinnistutest ainsana Ujula 98 krunt, kus paikneb vetelpäästehoone ja ajutine lodjaehitustelk. Viimast kasutab 2011. aastani MTÜ Emajõe Lodjaselts.

Planeeringueskiisi avalik arutelu toimub 7. oktoobril Lodjakojas ja 13. oktoobril linnavalitsuses, ütles BNS-ile linnavalitsuse pressiesindaja Mihkel Lendok.

Lisaks kehtestas Tartu linnavalitsus istungil Nooruse tänav 5 krundi ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringust on huvitatud Tartu tervishoiu kõrgkool.

Ühe hektari suurune planeeritav ala asub Maarjamõisa linnaosas. Krundil asub üheksakorruseline ühiselamu. Krundile soovitakse lisaks ühiselamule rajada kuni viiekorruseline õppehoone.