Tallinn kehtestab büroohoone ja kortermaja planeeringud


BNS 15.09.2009

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval kehtestada Mustamäel Kadaka teel asuva kinnistu ning Kadriorus Raua ja Vilmsi tänava nurgal asuva kinnistu planeeringud, mis näevad ette büroohoone ja korterelamu ehituse.

Linnavalitsuse korralduse eelnõust selgub, et Kadaka tee 64 kinnistu detailplaneeringuga on plaanis muuta kinnistu 100-protsendilise elamumaa maakasutuse sihtotstarve täielikult ärimaaks ja määrata ehitusõigus kuni kaheksakorruselise, kahe maa-aluse lisakorrusega büroohoone rajamiseks.

Ehitajate tee, Kadaka tee ja endise raudteetammi vahelises kvartalis Kadaka tee ääres paikneva planeeritava maa-ala suurus on 0,62 hektarit.

Kadaka tee 64 kinnistu pindala on 1650 ruutmeetrit. Krundi keskel paikneb kahekorruseline elamu ning krundi sisemuses kaks abihoonet. Planeeringulahenduse kohaselt olemasolev hoonestus lammutatakse.

Kinnistule rajatava hoone kaks maa-alust korrust ja kaks maapealset korrust on mõeldud parkimiseks. Kokku on krundil ette nähtud 79 parkimiskohta.

Planeeringu koostamise algatamist taotles 2007. aasta märtsis OÜ Compakt Kinnisvara.

Raua 34/Vilmsi 10 kinnistule määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus ühe maa-aluse ja kuni kuue maapealse korrusega äriruumide ja mitme korteriga maja rajamiseks.

Selle detailplaneeringu algatamist taotles OÜ Octans Investeeringud, kes on krundi omanik. Kinnistul asub praegu linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirja järgi kaks puitelamut ja paemüüri varemed.