Kohila veeprojekt läheb maksma ligi 181 miljonit


BNS 15.09.2009

Kohila reoveekogumisala veemajandusprojekti kogumaksumus on 180,6 miljonit krooni.

Kanalisatsioonitorustiku ja reoveepumplate rajamine kindlustab kogu piirkonna reovee kokkukogumise, tööde käigus likvideeritakse omavolilised reovee väljalasud loodusesse. Uue reoveepuhasti rajamine kindlustab Keila jõe vee kvaliteedi säilimise ka allpool Kohilat, teatas reoveepuhasti ja ehitushanke ettevalmistamise konkursi võitnud Sweco Projekt.

Ehitus algab 2010 aastal, nõuetele vastavat joogivett hakkavad Kohila ja Kohila valla elanikud saama 2011. aastal, teatas ettevõte.

180,6 miljonist 142,8 miljonit krooni ehk 79,05 protsenti katab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ning ülejäänud 20,95 protsenti kaetakse Kohila valla veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutava Kohila Maja ja Kohila valla rahadega.

Omafinantseeringu tarbeks on Kohila Maja võtnud ligi 19 miljoni krooni ulatuses laenu Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendatavatest Euroopa Investeeringute Panga vahenditest.

Projekti juhib Madis Maddison firmast Projektkeskus.