Lumira Varahaldus plaanib Tartus laiendada laohooneid


BNS 15.09.2009

Tartu linnavalitsus võttis vastu Lumira Varahaldus OÜ Aardla tänav 27 krundi detaiplaneeringu, firma plaanib ehitada alale ühe uue hoone ning laiendada olevaid äri- ja laohooneid.

Aardla tänav 27 krunt on 13.826 ruutmeetrit suur ja asub Variku linnaosas kahe raudteeharu ning Aardla tänava vahelisel alal.

Planeeringu kohaselt jagatakse olemasolev Aardla tänav 27 kinnistu kolmeks krundiks.

Planeeringulahendus näeb ette Aardla tänav 27a krundi piiril oleva hoone lammutamise ning selle asemele uue äri- ja tootmishoone ning parkimishoone rajamise.

Kinnistu teisel poolel asuvad kaks hoonet säilitatakse ning mõlemale antakse planeeringuga õigus kahe korruse pealeehitamiseks.

Hoonete suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks on määratud 3700 ruutmeetrit. Suurimaks lubatud suhteliseks kõrguseks on määratud 15,5 meetrit ja hoonete suurimaks lubatud korruselisuseks on määratud neli.