Pärnu parkimismaja valmimine lükkub taas edasi


BNS 14.09.2009

Pärnu linnavalitsus lükkas Pärnu kesklinnas asuva parkimismaja valmimise tähtaja järgmise aasta 10. veebruarile.

Pärnu linnavalitsuse teatel anti esmaspäevasel istungil nõusolek hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmiseks ja leppetrahvi mitterakendamiseks.

Muudatused näevad ette, et parkimismaja tuleb püstitada hiljemalt 1. veebruariks 2010. Juhul, kui hoonestaja ei ole kohustust nimetatud kuupäevaks täitnud, on linnavalitsusel õigus nõuda leppetrahve.

Pärnu linn sõlmis hoonestusõiguse seadmise lepingu parkimismaja rajaja OÜ-ga Win Markets 2006. aasta juuni lõpus ning algse kava järgi oleks parkimismaja pidanud valmima juba eelmise aasta lõpul.

Eelmise aasta sügisel lükati linna ja arendaja kokkuleppel valmimise tähtaeg selle aasta maikuusse.

Parkimismaja rajaja OÜ Win Markets süüdistas augustis ehituse venimises Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) ning IRL-iga seotud konkurenti Port Arturit.

Parkimismaja ehituse seiskumise üheks suureks põhjuseks on parkimismaja ümber käivad kohtuvaidlused, rääkis Win Markets esindajana Indrek Peedo toona.

Pärnu linnavolikogu kinnitas parkimismaja detailplaneeringu tänavu 18. juunil. Selle vaidlustas Peedo sõnul koheselt IRL-i kuuluv poliitik ja volikogu liige Raul Sarandi.