Paldiski linna lähedale võib kerkida hulk logistakeskuseid


BNS 10.09.2009

OÜ Puhkerand plaanib Paldiski lõunasadama lähedale Keila vallas asuvasse Laokülla rajada 23 hektari suurusele kinnistule tootmis- ja logistikakeskuseid.

Puhkeranna juhataja Parbo Juchnewitch ütles BNS-ile, et kinnistu jagatakse tootmismaa kruntideks ning eelkõige on plaanis kruntidele rajada laohooned, kuna mereäärsel alal on tootmistegevus piiratud.

Juchnewitch rääkis, et plaanitavast konteinerkaupade ümberkomplekteerimisest on veel vara rääkida, kuna hetkel käib veel partnerite otsimine.

Logistikakeskuste asukohta hinnates, selgitas Juchnewitch, et kindlasti ollakse ühendatud Paldiski lõunasadamaga ning neile soovitakse olla ka laoplatsiks. "Samamoodi tahame olla avatud ka raudtee ühendusele," märkis ta.

"Me oleme arendamisega nii varajases järgus, et midagi väga konkreetset hetkel rääkida ei saa," sõnas Juchnewitch Ametlikest Teadaannetest selgub, et Keila vallavalitsus algatas Laoküla külas Puhkeranna kinnistu detailplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), kuna arendatav ala piirneb Natura 2000 võrgustiku alaga. Detailplaneeringuga kavandatakse jagada Puhkeranna kinnistu tootmismaa kruntideks ning anda ehitusõigus tootmis- ja logistikakeskuste rajamiseks.

Keskkonnamõju hindamise teate järgi on laohooned plaanitud rajada ehitusmaterjalide hoiustamiseks ning konteinerkaupade ümberkomplekteerimiseks. Tootmishooned on plaanitud madala keskkonnariskiga tööstuse tarbeks.

KSH aruande avalik väljapanek toimub 11. septembrist kuni 2. oktoobrini, mil on võimalik tutvuda KSH aruande ja detailplaneeringu eskiisiga Keila valla kodulehel. KSH aruande avalik arutelu toimub 5. oktoobril Keila vallavalitsuses.