Paldiski lõunasadamas võeti kasutusele uued kaid


Pressiteade 10.09.2009

Paldiski lõunasadamas tegutsev stividorifirma ESTEVE Terminal AS sai augustis enda kasutusse valminud kaid nr. 8 ja 9 kailiinide pikkusega vastavalt 160,1 m ja 247,5 m ning sügavusega 13 m. Laevade lubatud maksimaalseks süviseks on 12,6 m.

Kaide kogupindala moodustab 3 ha, millest ESTEVE Terminal AS-i kasutuses on kailiini vahetus tagalas asuvad laoplatsid suurusega u. 1,3 ha. Kaile nr 9 rajati kaks raudteeharu ja kraanateed, kuhu ESTEVE Terminal AS paigutas septembris ümber kaks portaalkraanat Kondor.

Kaid ehitas 2008-2009.a. AS-i Tallinna Sadam tellimusel AS Nordecon International ja nende ehitusmaksumuseks kujunes 316 miljonit krooni.

Kaide kasutuselevõtu tulemusel on võimalik sadamat läbivad kaubagrupid tsoneerida - hiljemalt 2010. a. maiks viiakse puiste- ja segalasti käitlemine täielikult sadama lääneossa samal ajal kui ro-ro kaupade ja sõiduautode käitlemine jätkub ida osas.

Kaide kasutuselevõtuga paraneb oluliselt sadama konkurentsivõime ja ESTEVE Terminal AS-i võimekus ladustada ja laadida suuri puistekaubapartiisid kuni 45000 tonnise kandevõimega laevadele.

ESTEVE Terminal AS on Baltic Maritime Logistics Group AS kontserni kuuluv ettevõte, mille 2008.a. müügitulud moodustasid 145,2 miljonit krooni ja käideldud kauba maht 1,93 miljonit tonni.