Tallinna Farmaatsiatehase arhitektuurikonkursi võitis ARS Projekti lahendus


Pressiteade 04.09.2009

Tallinna Farmaatsiatehase arhitektuurikonkursil Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelisele kvartalile osales neli arhitektuuribürood. Tipparhitektidest ning omanikest koosnev žürii valis parimaks lahenduseks arhitektuuribüroo ARS Projekti nägemuse, mis muu seas pakub välja alale kahetasandilise lahenduse liikluse ja avaliku väljakuruumi eraldamiseks.

"Konkursile osalenud võistlustööd olid, piisavalt põhjalikult tegelenud linnaruumiga, et langetada otsus planeeringu aluseks saava eskiisi kohta," sõnas Eesti Arhitektide Liidu aseesimees ja TFT arhitektuurikonkursi žürii esimees Inga Raukas. "Vastavalt teemaplaneeringule tuleb Tondi kõrghoonete piirkonnale koostada terviklik, kogu piirkonda koos külgneva tänavaruumiga käsitlev planeering, mis looks ala arendamiseks tervikliku visiooni ning võimaldaks kasutusfunktsioonide jagamist kinnistute vahel. Sellega said kõige paremini žürii meelest hakkama ARS Projekti arhitektid. Žürii pidas ARS Projekti väikseima tihedusega planeeringu eskiisi naaberaladega kõige paremini sobituvaks ning planeerimisprotsessis edasiarendatavaks tööks. Võidutöö tugevuseks on mitmekesine hoonestus, liigendatud siluett ja tänavafront ning delikaatsus kõrgemate hoonete paigutamisel," rääkis Inga Raukas.

ASi Tallinna Farmaatsiatehas juhataja Raivo Unt ütles, et konkurss korraldati OÜ Guru Projekti abiga ning tingimused ja lähtematerjalid olid kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ning Eesti Arhitektide Liiduga. "Arhitektuurikonkurss oli korraldatud nelja kutsutud osalejaga võistlusena. Osalejaks valisime kogenud bürood, kellel oleks varasem oskus reaalselt ka selliseid suuri ning ühiskondlikke objekte planeerida," lausus Raivo Unt. "Žüriisse oli valitud Eesti tegevad arhitektid nii, et oleks esindatud erinevad valdkonnad ning erinevad generatsioonid spetsialistidest. Žürii valis sobivaima lahenduse hääletuse teel. Žürii kaitses kõikide omanike huve – nii suurte kui väikeste kruntide arvamuses leiti konsensus."

OÜ ARS Projekti planeeringu eskiis näeb ette, et kvartalisse rajatakse pargiala ning linnaväljak, mille ümber on planeeritud kaubanduspinnad, äripinnad, ametipinnad linnaosa valitsusele, lasteaed, spordiklubid. Peaväljaku äärde on pakutud Tondi traditsioonide edasikandjana ratsabaasi sisemaneež koos raudteeäärse välimaneežiga, mis on linna mastaabis oluline laste- ja noorte spordikeskus. Hoonestusmahud on liigendatud mitmes vööndis piki Tondi tänavat. Tondi tänavapoolsed mahud on madalamad, keskmised kõrgemad, raudteeäärsed kõige kõrgemad. Hoonestus on paigutatud n-ö punkthoonetena, kuna see annab rohkem avarust ning dünaamilisema linnasilueti sobitudes paremini linnamustrisse. Sihtotstarbed on äri- (ca 60%) ja eluhooned (ca 40%). Lasteaed jääb kvartali keskele tornhoone esimesele korrusele, keskväljaku äärde.

Teised konkursil osalenud tööd:

OÜ Raam Arhitektid AI lahenduse alusel on planeeringualal Oksa-Seebi tn väikeelamuala ja Pärnu mnt äärse magistraaltänava äärse ärivööndi vahel potentsiaali kujuneda lokaalseks keskuseks. Sellest tulenevalt on kvartali tänavaäärsed alad kavandatud madalamate hoonemahtudena. Kõrghooned on planeeritud võimalikult raudteepoolsesse ossa, Pärnu mnt äritsooni lähialale. Kvartali kesksele alale on loodud võrgustik – grid, mis on baas ja strateegia antud lahendusele. Grid on võrgustik, mis koosneb nii tänavavõrgust, haljaskoridoridest kui ka perspektiivsetest hoonestuskvartalitest. See süsteem võimaldab ala arendada järk-järgult ja etappide kaupa, et tagada piirkonna pidev olek toimiva linnaruumina. Tondi tn äärsed hooned on kavandatud 5-korruselised, et luua rahulik, ühtlane ja piirkonnale omane tänavaäärne hoonefront. Vaid Tondi tn ja raudtee nurgas olev hoone, mis sisaldab endas ka ühistransporditerminali, on 7-korruseline. Tänavafrondist tahapoole, kesksele alale on välja toodud kõrged hooneosad, mis ümbritsevad keskset linnaväljakut. Kõrged multifunktsionaalsed hooned eemalduvad põhitänavast raudtee suunas, et luua kontakt Pärnu mnt äärse äritsooniga ja olla uue arenduse sümboliks ja verstapostiks. Hoonete arhitektoonika on skulpturaalne ning nad meenutavad oma kujult teemante. Avalik ruum on asetatud planeeringu fookusesse.

AS Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus tegi projekti, milles olemasoleva raudteejaama juurde tekib kolme ühistranspordiliigi – rongi, trammi ja bussi kohtumissõlm. Pikendatud trammiteele ning Tondi tänavat mööda kulgevaile bussidele on võimalikult raudteejaama perrooni (kui kohtkindlaima) lähedusse paigutatud peatused. Transpordisõlme juurde on planeeritud ka terminalihoone, kust leiame kohvikud, piletimüügi, ajalehed, ajakirjad jm esmavajaliku. Tondi tänava äärse ala hooned on planeeritud kuni neljakorruselised ja jälgivad krundijaotust. Mahud teadlikult väikesed ja sarnased, samas võib iga maja saada oma näo. Raudteeäärne kõrghooneteala keerab ennast nurgelise tõusva ussina Vaari-Kampri tänav ristmikust raudteeni ja sealt alaneb Tondi raudteejaama suunas. Ristmiku ümber tekib nn ristvärav neljast 13-21 korruselisest siredast mahust. Kõrge ja madala osa vahele tuleb pehmendav üleminek 4-7 korrust. Linnaväljaku keskossa tuleb amfilava tribüünidega kõikvõimalike ürituste korraldamiseks. Linnaväljaku põhjaosas on vabaaja keskus.

OÜ Eek ja Mutso Arhitektuuribüroo loodud kontseptsioon lähtub Farmaatsiatehase iseärasusest ning on interpreteerinud klassikalist tabletilehte, mille tühjad tabletipesad on kasutatud haljastatud hoovidena ja tablettide virnad nende vahel moodustavad kujundlikult kõrgemad hoonemahud. Lisaks on arvestatud koha eripäraga nii, et Tondi tänava äär on madalam, 4 korruseline hoonefront, mille peal on tagasiastetega ümarad 2-korruselised elamumahud ning Pärnu maantee poolse osa 4-korruselise põhimahu peal on kõrgemad – 11-14 korruselised erineva iseloomu ja funktsiooniga silindrid. Kahe mahu vahele jääv avalik linnaväljak on tõstetud olemasoleva Tondi tänava suhtes korruse võrra kõrgemale. Valminud kujul peaksid kõik hooned omavahel võimaldama ka ladusat koostoimimist, mis ei tähenda samas nende erinevatel aegadel arendamise-ehitamise võimalikkust.