Algas Elva veeprojekti teise etapi projekteerimine


BNS 04.09.2009

AS Emajõe Veevärk käivitas hanke Elva Mahlamäe ja Peedu elamupiirkondade ühisveevärgi ja kanalisatsiooni tööprojekti koostaja leidmiseks.

Hanke mahtu kuuluvad projekteerimistööd 16,5 kilomeetri ulatuses veetorustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks, ühe uue puurkaevu rajamiseks, ligi 15 kilomeetri kanalisatsioonitorustike rajamiseks ning nelja uue reoveepumpla rekonstrueerimiseks, selgub hanketeatest.

Hankel kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme aasta majandusaasta netokäive vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimise osas olema kokku vähemalt üheksa miljonit krooni.

Hankele saab esitada pakkumisi hiljemalt 29. septembril.

Projekti rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, Elva linnavalitsus ning AS Emajõe Veevärk.