Sillamäe Veevärk käivitas veerajatiste hanke


BNS 04.09.2009

AS Sillamäe Veevärk kuulutas välja Sillamäe linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning pumplate projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke.

Hanke võitja peab rekonstrueerima 11 kilomeetrit veetorustikke ning 15 kilomeetrit isevoolset ja 0,6 kilomeetrit survekanalisatsiooni, selgus hanketeatest.

Lisaks tuleb rekonstrueerida 11 olemasolevat puurkaev-pumplat, kaks reoveepumplat ning kaks teise astme pumplat. Paigaldada tuleb ka üks veetöötlusseade.

Tööde kavandatud alguskuupäev on 2. jaanuar aastal 2010 ning tööde kestvuseks on 30 kuud.

Pakkuja kolme eelmise majandusaasta ehitustööde netokäive hankelepinguga seotud valdkonnas peab igal aastal olema vähemalt 80 miljonit krooni.

Projekti rahahastab 73 protsendi ulatuses EL-i ühtekuuluvusfond, ülejäänud osa panustab Sillamäe Veevärk.

Hanke pakkumiste tähtaeg on 28. oktoober.