Riik sundvõõrandab Väo-Maardu teelõigu ehituseks maid


BNS 02.09.2009

Majandusminister Juhan Parts teeb valitsusele neljapäeval ettepaneku sundvõõrandada Tallinna-Narva maantee Väo-Maardu lõigu ehituseks eramaid.

Maanteeamet on ette valmistanud suuremahulise tee eelprojekti Tallinna-Narva 8,4 kilomeetri pikkuse Väo-Maardu lõigu ehitamiseks.

Esimese etapi ehitamiseks on kokku vaja omandada äralõiked 15 eraomandis olevast kinnistut, tehingud on seni olemas 10 kinnistu omanikuga, kolme omanikuga on pooleli läbirääkimised ning kahe omanikuga pole vabatahtliku kinnistute osade võõrandamise kokkulepet võimalik sõlmida, selgub valitsuse istungi materjalidest.

Maaomanikega pidas riik läbirääkimisi 2005. aasta märtsist kuni 2009. aasta juunini. Maanteeamet võttis vajalike maaüksuste omandamiseks eelnevate hinnapakkumiste tegemisel aluseks Kinnisvaraekspert Tallinn OÜ koostatud eksperthinnangud.

Projekti tutvustamisel esitasid kinnisasjade omanikud ettepanekuid, millega arvestati võimaluste piires ning korduvalt tehti projekti ka muudatusi.

Väo-Maardu projekt teostub kahes etapis. Aastatel 2009-2011 ehitatakse esimeses etapis välja Loo-Maardu teelõik ning kava järgi aastatel 2010-2012 Väo liiklussõlm.

Ehituse käigus laiendatakse olemasolev neljarajaline tsementbetoonkattega maantee kuuerajaliseks asfaltbetoonkattega maanteeks, et tagada nõutav läbilaskvus ja teenindustase ning viia tee vastavusse esimese klassi maantee nõuetega.

Liiklusohutuse parandamiseks eraldatakse kohalik-, läbiv ja kergliiklus põhiteest ning samatasandilised ristmikud ja tagasipöörded likvideeritakse. Projekti kohaselt ehitatakse samatasandiliste ristmike asemele kolm eritasandilist liiklussõlme ning jalakäijatele ja jalgratturitele rajatakse kergliiklusteed ja tunnelid.

Maanteeameti pressiesindaja Allan Kasesalu ütles kolmapäeval BNS-ile, et Loo-Maardu lõigu ehitushange sai kuus pakkumust ning hetkel on pooleli pakkujate kvalifitseerimine. Eduka pakkuja avalikuks saamist on tema sõnul oodata paari kuu möödudes.