Sikafloor®-Pronto, PMMA-vaik tööstuslike põrandate kruntimiseks, pindamiseks ja lakkimiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor Pronto
moodulsüsteem on kiiresti kõvenev polümetüülmetakrülaatsüsteem, mis koosneb:
Sikafloor-13 Pronto N krundist,
Sikafloor-14 Pronto N isetasanduvast segust ja
Sikafloor-16 Pronto N kattelakist, mida saab kasutada nii värvilise kui värvitu kattelakina.
Sika-Pronto Hardener toimib kõvenduskomponendina kõigi kolme mainitud toote korral.
Sikafloor-Pronto Filler on isetasanduva Sikafloor-14 Pronto N täiteaine.
Sikafloor-Pronto Colourpaste värvipastat kasutatakse nii Sikafloor-14 Pronto N segu kui Sikafloor-16 Pronto N kattelaki toonimiseks.

Kasutuskohad

 • Tiheda poorideta mehaaniliselt ja keemiliselt püsiva pinde paigaldamisel, kihi paksus 1,6-4 mm
 • Erinevate rampide, sõiduradade ja parkimisalade kiireks ülepindamiseks
 • Sobib ka toiduainetööstuses kasutamiseks.
 • Pinna karedust võib suurendada ja kihtide tugevust reguleerida kvartsliivaga liivatades.
 • Värvitud liiva või sünteetilisi mosaiikhelbeid kasutades saadakse mitmevärviline pind. Sel juhul kasutatakse kattelakina toonimata Sikafloor-16 Pronto N .
 • Sikafloor-16 Pronto N sobib ka teiste liivatatud segude pinna lakkimiseks, nt. Sikafloor-81 EpoCem või Sikafloor 261 korral.

Omadused

 • Eriti kiire kõvenemine isegi madalatel temperatuuridel
 • Hea mehaaniline ja keemiline vastupidavus
 • Eriti hea ilmastikukindlus
 • UV-kindel.
 • Lahustivaba.
 • Täielik moodulisüsteem mitmesugustele kasutusobjektidele

Segamisvahekorrad

Vaik Kõvendav pulber
Sika-Pronto Hardener
Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu temperatuurist. lk ,mnnjkh hhuh jggyg

Täiteaine Sikafloor-Pronto Filler

Pigment
Sikafloor-Pronto Colour-paste
  +5 ºC +10ºC +15ºC +20ºC +30ºC    
 Sikafloor-14
Pronto N, 10kg
 500g  400g  300g  250g  150g    
Sikafloor-14
Pronto N, 10kg
 500g  350g  300g  250g  22 kg  1 kg  
 Sikafloor-16
Pronto N, 10kg
 200g  150g  100g 100g  100g   1 kg  

Põranda pindamissüsteem/kulunorm

Süsteem Toode Kulunorm
Krunt 1 x Sikafloor-13 Pronto N u. 0,3-0,5 kg/m²
Aluspinna tasandami-ne (vajadusel)
Ebatasasused < 1 mm
Sikafloor-13 Pronto N + kvartsliiv 0,1-0,3 mm (1:1,5-2 massiosa)
+ 1-2% Extender-T
u. 1-1,5 kg/m²
Parandussegu Sikadur-12 Pronto  u. 2,1 kg/m²/mm
Pinne 1 x Sikafloor-14 Pronto N u. 3-3,5 kg/m²
= u. 2 mm
Karestamine Kvartsliiv / värviline liiv
0,4-0,7 mm või 0,7-1,2 mm
u. 3,5-4,5 kg/m²
Värvilised helbed Sikafloor värvilised helbed u. 0,6-0,7 kg/m²
Kattelakk  1-2 x Sikafloor-16 Pronto N u. 0,4-0,6 kg/m²/kiht

Kasutusjuhised
Aluspinna seisukord
Aluspind peab olema tasane puhas nakkepind, tugev ja kuiv (pinna niiskus maksi-maalselt 4 massi%) ja vaba nõrgalt kinnitunud ja lahtistest osakestest. Bituumeni- ja fenoolipõhised määrdumised mõjuvad naket ja kõvenemisprotsessi nõrgenda-valt, seetõttu peab need aluspinnalt täielikult kõrvaldama.
Tähelepanu! Sikafloor-Pronto moodulisüsteemi tooted ei sobi asfaldi pindamiseks.

Pinna ettevalmistamine
Nõrgad aluskihid ja kogu mustus tuleb kõrvaldada mehaaniliselt, nt. freesimisega, graanulpritspuhastusega või teemantlihvimisega. Väga tähtis on kogu tolmu eemaldamine.

Pealekandmisviisid / kruntimine
Segamine:
Siseruumides kasutatakse sädemekaitsega segamistööriistu.

Harilikud kahjustamata mittepoorsed aluspinnad:
1 x Sikafloor-13 Pronto N

Pealekandmine:
Kantakse peale rulliga. Värskele krundikihile võib puistata kvartsliiva (0,7-1,2 mm), kulu u. 0,5-0,8 kg/m².

Veenduda, et ühtlane poorideta krundikiht kataks aluspinna, kulu minimaal-selt 0,3 kg/m² Vajadusel kruntida uuesti.

Poorne alus:
Sikafloor-13 Pronto N kanda peale kaks korda, umbes 0,3 kg/m² kihi kohta. Tingimustest sõltuvalt on kihtide pealekandmise vaheline ooteaeg 20-30 min (+20 °C).

Aluspind / ületasandamine
Karedat pinda võib siluda tasandusseguga.
Tasandussegu kuni 1 mm ebatasasuste jaoks:

Komponendid Toode Kogus
Vaik Sikafloor-13 Pronto N 1 massiosa
Kõvendav pulber Sika-Pronto Hardener Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu tempe-ratuurist. Vt. Segamisvahekorrad.
Jäigastav pulber Extender T 1-2%
Karestamine Kvartsliiv 0,1-0,3 mm 1,5-2 massiosa

Tasandussegu üle 1 mm ebatasasuste jaoks:

Komponendid Toode Kogus
Vaik Sikafloor-14 Pronto N 1 massiosa
Kõvendav pulber Sika-Pronto Hardener Kõvendava pulbri kogus võib erine-da sõltuvalt aluspinna ja õhu tempe-ratuurist. Vt. Segamisvahekorrad.
Jäigastav pulber Extender T 1-2%
Karestamine Kvartsliiv 0,1-0,3 mm 1,5-2 massiosa

Õõnsuste ja aukude täitmine
Õõnsusi saab täita kiiresti kõveneva ja isetasanduva Sikadur-12 Pronto parandusseguga.
Täite sügavus 0,5-3 mm: Sikadur-12 Pronto
Täite sügavus üle 3 mm: Sikadur-12 Pronto + kivimaterjal 4-8 mm või 8-16 mm
(Vt. Sikadur-12 Pronto tehniline infoleht)

Isetasanduv mass
Segamine:
Segada vaik, lisada täiteaine Sikafloor-Pronto Filler ja segada vähemalt 2 minuti jooksul 600-2000 p/min. Kui mõlemad komponendid on ühtlaselt segunenud, lisada õige kogus kõvenduspulbrit Sika-Pronto Hardener ja sega uuesti 2 minutit.
Isetasanduv mass:

Komponendid Toode Kogus
Vaik Sikafloor-14 Pronto N 10 massiosa
Kõvendav pulber Sika-Pronto Hardener Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu temperatuurist. Vt. Segamisvahekorrad.
Täiteaine Sikafloor-Pronto Filler 22 massiosa
Pigment (vajadusel) Sikafloor-Pronto Colourpaste 1 massiosa
Libisemistõke Kvartsliiv / värviline liiv
0,4-0,7 mm või 0,7-1,2 mm
Liivatatakse üleni 

Kui soovitakse parandada põranda tasandatavust, vähendatakse Sikafloor-Pronto Filleri kogust 20%.

Pealekandmine
Hoolikalt segatud Sikafloor-14 Pronto N kantakse peale hammassiluriga horison-taalpindadele. Kui siluri jäljed ei kao, rullida pinda viivitamatult ogarulliga.

Materjal kõveneb üsna kiiresti ja seetõttu tuleb pealekandmist jätkata, et saa-vutada märg märjale vuukideta põrand.

Sikafloor-14 Pronto N kihi karestamiseks puistatakse värskele pinnale kohe kvartsliiva. Kui massi on kõvenenud, kõrvaldatakse liigne liivakogus. 

Värvused
Sikafloor Pronto
moodulisüsteemi järgset põrandapinnet saab toonida Sikafloor-Pronto Colourpaste värvipastadega järgmiste toonideni:
RAL 1001, 3009, 5010, 6013, 7030, 7032, 7037, 9003.

Sünteetiline mosaiikpinne ja värvilise liivaga pinne
Mitmevärviline pind saavutatakse puistates värskele Sikafloor-14 Pronto N kihile sünteetilisi mosaiikhelbeid või värvilist liiva. Sünteetiliste mosaiikhelveste kokkusobivust PMMA-süsteemiga tuleb kontrollida. Pinda lakitakse 1-2 korda pinnalakiga Sikafloor-16 Pronto N.

Lakkimine
Segamine
Vaik Sikafloor-16 Pronto N ja kõvendamispulber tuleb segada intensiivselt, minimaalselt 2 ja maksimaalselt 3 minutit, 600-2000 p/min. Kui soovitakse värvilist lakki, lisatakse värvipastat Sikafloor-Pronto Colourpaste ja segatakse, kuni on saavutatud ühtlane värvus. Seejärel lisatakse kõvendamispulber ja segatakse nagu eespool.

Lakk:

Komponendid Toode Kogus
Vaik Sikafloor-16 Pronto N 10 massiosa
Kõvendav pulber Sika-Pronto Hardener  Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu temperatuurist. Vt. Segamisvahekorrad.
Täiteaine Sikafloor-Pronto Filler
22 massiosa
Värvipigment  Sikafloor-Pronto Colourpaste  1 massiosa

Pealekandmine
Kohe pärast segamist kallatakse Sikafloor-16 Pronto N Sikafloor-14 Pronto N pinna peale ja kantakse ühtlaselt laiali laia lühikarvalise rulliga. Lühikese töötlemisaja tõttu peab vältima segatud materjali jätmist anumasse.

Tähelepanu! Optimaalse kõvenemise tagamiseks peab siseruumides õhuva-hetus olema 7 korda tunnis. Pealekandmise ja pinna kuivamise ajaks soovita-takse sädemekaitsega sundventilatsiooni.

Aluspinna ja õhu tingimused
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +10 °C ja maksimaalselt +30 °C, kuid alati vähemalt 3 °C kõrgemal kastepunktist. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 80%.

Tööriistad
Segamisvahendid (sädemeohutu), silur/hammassilur, kruntimiseks ja kattelakkimi-seks lühikesekarvaline lambanahkne rull või kummisilur.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C.
Täiesti kõvenenud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Sisaldab metüülmetakrülaati. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalisi kahjulikke mõjusid veekeskkonnas.

Transpordiklass
Klassifitseeritud transportimise jaoks.

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Kergsüttiv. Ärritab hingamisorganeid ja nahka. Vältida aine sattumist nahale. Takis-tada staatilise elektri põhjustatud sädemete tekkimist. Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada sobivaid kaitsekindaid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustu-seta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladus-tamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingi-mustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee