Eesti Energia sai loa tuhaärastuse renoveerimiseks


BNS 30.07.2009

Keskkonnaameti Viru regioon kiitis heaks Eesti Energia tütarfirma AS-i Narva Elektrijaamad tuhaärastuse ja tuhaväljade renoveerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Projekti KMH algatati mullu 22. juulil, selgub Ametlikest Teadaannetest.

Keskkonnaamet kiitis KMH aruande heaks tingimusel, et ümber tuhaväljade tuleb rajada tõkendseinad ja ümbritsevast keskkonnast isoleerida vee tagasivoolukanalid, et takistada tuhaga kokkupuutunud vee levimist pinnasesse ja põhjavette.

Keskkonnanõuded näevad ka ette, et seliteid tuleb puhastada vähemalt üks kord aastas. Laotamisel setetite põhjad peavad olema kaldega, et see tagaks settinud tuhakihilt vee edasiliikumise ja tuhaväljalt jõudmise selitisse.

Varasema info põhjal plaanib Eesti Energia 2012. aastaks umbes 20 miljoni euroga põlevkivituha suletud hüdrotranspordisüsteemi ümber ehitada veekindla seina ja optimeerida transpordivee tiikide suurust.

Eesti Energia plaanib investeeringuid kaasfinantseerida Euroopa Liidu abirahadest. Suuremahulise projekti täpsem maksumus selgub hanke käigus.