Riik otsib Ämari lennubaasile ehitajat


BNS 28.07.2009

Kaitseministeerium käivitas riigihanke Vasalemma vallas asuva Ämari lennubaasi uute ehitiste rajaja leidmiseks.

Lennubaasi on kavas ehitada pääsla, piirdeaed, valvekeskus, söökla, toiduladu, ühiselamu, katlamaja ning teed ja välisvõrgud, selgub hanketeatest.

Uusehitiste suletud netopind moodustab kokku üle 7000 ruutmeetri.

Lisaks on ettenähtud olemasolevate rajatiste lammutamine vastavalt projektis toodud mahtudele.

Hankelepingu kestus on 17 kuud.

Pakkuja peab hankelepingu tingimuste kohaselt esitama 700.000 kroonise tagatise ning enne ehitustööde alustamise tähtpäeva ehitusaegse garantii 10 protsendi ulatuses sõlmitud lepingu hinnast koos käibemaksuga.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitustööde teostamisel peab olema igal majandusaastal vähemalt 200 miljonit krooni.

Pakkumisi saab esitada 4. septembrini, pakkumised avatakse samal päeval.

Ämari lennubaasi renoveerimine Eesti ja NATO ühisel rahastamisel on esimeseks suuremahuliseks NATO julgeolekuinvesteeringuks Eestis. NATO rahastab 15 Ämari lennubaasi projekti 500 miljoni krooni ulatuses.

Mahukaimaks osaks kogu projektis on lennuvälja liiklusala ehitus, mille tööde lõpp on plaanitud 2010. aasta sügiseks. Selleks ajaks peaks valmima uus 2750 meetri pikkune lennurada, valgussüsteem, perroonid ning ruleerimisteed.

Jaanuaris kinnitas valitsus sõjalise kaitse arengukava aastateks 2009-2018, mis näeb ette Ämari lennubaasi valmimise 2011. aastal, pärast mida peaks lennubaas olema valmis vastu võtma transpordilennukeid ning tegutsema õhuturvet teostavate hävituslennukite baasina.