Rae valla veemajandusprojekti hankele tuli 10 pakkumist


BNS 27.07.2009

Harjumaal asuva Rae valla elektri-, vee- ja soojusettevõtte Elveso hankele Vaskjala ja Karla asulatesse vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku projekteerija ja ehitaja leidmiseks tuli tähtajaks 10 pakkumist.

Riigihanget nõustanud EL Konsulti projektijuht Toomas Tutt ütles BNS-ile, et hanke võitja peaks selguma nädala pärast.

Pakkumiste arv oli projektijuhi sõnul üllatavalt suur.

Hanke võitja ehitab järgmise aasta lõpuks 27 kilomeetrit torustikku, loob liitumispunktid 295 kinnistule, rajab üheksa kanalisatsioonipumplat ja paigaldab 20 tuletõrjehüdranti.

Hanke näol on tegemist teise osaga kolmeetapilisest Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti raames korraldatavast torustiku ehitushankest.

Ehitustöödega luuakse 2010. aasta lõpuks kogu piirkonna ulatuses liitumisvõimalused vee- ja kanalisatsioonivõrgustikuga ning renoveeritakse või ehitatakse välja vee- ja kanalisatsioonitorustik.

Rae valla veemajandusprojekti planeeritav maht on ligi 225 miljonit krooni, millest ligi 70 protsenti katab veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetme käigus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Ligi 30 protsenti projekti maksumusest katab omafinantseeringuna Elveso.