Rakvere saab politsei ja päästeameti ühishoone


BNS 24.07.2009

Rakvere saab järgmise aasta lõpuks kaasaegse politsei ja päästeameti ühise hoone, mis vastab mõlema ametkonna vajadustele.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) sõlmis reedel AS-iga Superficarius lepingu, mille alusel valmib Kreutzwaldi 5a kinnistule rajatav hoone järgmise aasta lõpuks, teatas RKAS BNS-ile.

Riigi Kinnisvara AS kuulutas aprillis välja kirjaliku vähempakkumise Rakveres Kreutzwaldi 5a kinnistule arendaja leidmiseks, kes võtab üle hoonestusõiguse hinnaga 4,5 miljonit krooni ja sõlmib RKAS-iga üürilepingu ehitiste ning territooriumi kasutamiseks.

Pakkumisel osales viis firmat, võitjaks osutus OÜ Superficarius üüripakkumisega 143,2 krooni ruutmeetrilt. Vähempakkumise üürisumma alghind oli 166,38 krooni ruutmeetri kohta.

Riigi Kinnisvara AS planeerib lähiajal koostöös justiits- ja siseministeeriumiga kuulutada sarnase mudeli järgi välja veel konkursse.