Ruhnu saab endale tsentraalse kanalisatsiooni


BNS 22.07.2009

AS Kuressaare Veevärk kuulutas välja riigihanke, mille eesmärk on Ruhnu saarele rajada tsentraalne kanalisatsioon.

Tööde hulka kuulub umbes seitsme kilomeetri pikkuse vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus, reoveepumplate projekteerimine ja ehitamine, puurkaevpumpla projekteerimine ja ehitamine ning reoveepuhasti projekteerimine ja ehitamine.

Hanketeate kohaselt on pakkumuste esitamise tähtaeg 10. september.

Töid rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ja AS Kuressaare Veevärk.