Ehitusmaavarade arengukava KMH sai mitmeid ettepanekuid


BNS 17.07.2009

Keskkonnaministeeriumi algatatud looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010-2020 keskkonnamõju hindamise (KMH) programm sai reedesel arutelul mitmeid ettepanekuid.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja tehnoloogia osakonna juhataja Rein Raudsep ütles pressiesindaja vahendusel BNS-ile, et arutelust osavõtjaid oli küll vähe, kuid sellest hoolimata esitati üsna arvukalt küsimusi ja tehti ettepanekuid.

Näiteks tehti Raudsepa sõnul ettepanek käsitleda KMH programmis paremini veehoiuküsimust, seda nii põhja- kui ka pinnavee osas.

Samuti soovitati programmi täiendada pärandkultuuri säilitamise osas.

Raudsepa sõnul paluti teha leevendusettepanekuid, kuidas vähendada ehitusmaavarade kasutamise negatiivseid mõjusid inimestele ning pidada silmas kaitsealadel ja Natura 2000 aladel kehtestatud piiranguid.

Ministeeriumi andmeil protokolliti kõik küsimused ja ettepanekud ning neid võetakse programmi täiendamisel arvesse.

Arutelul osalesid nii teadusasutuste, mittetulundusühingute kui ka ettevõtete esindajad, samuti üks riigikogu liige.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on hinnata ehitusmaavarade arengukava kavandamise ja elluviimisega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju.

Ehitusmaavarade arengukava põhieesmärgiks on ehitusmaavaradega varustatuse tagamine, võttes arvesse nende nõuetekohast kvaliteeti, optimaalset hinda ja minimaalset võimalikku veokaugust.

Arengukava koostamise aluseks on Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 ning selle raendusplaan ehk Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013.