Valitsus laenab KIK-ile veeprojektideks kaks miljardit


BNS 15.07.2009

Valitsus kavatseb keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK) laenata kuni 130 miljonit eurot ehk 2,034 miljardit krooni, et tagada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatavate veeprojektide piisav omafinantseering.

KIK-ile 28 aastaks laenu andmist arutab valitsus neljapäevasel istungil, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eesti kohustub hiljemalt 2013. aastaks ehitama ja renoveerima oma veevarustussüsteemid ja veepuhastid. KIK tagab antava laenuga ühtekuuluvusfondist rahastatavate veeprojektide omafinantseerimise võime.

KIK laenab saadava laenu edasi kohalikele omavalitsustele ja neile kuuluvatele vee-ettevõtetele.

Praegu on Eestis ligi 300 tegutsevat vee-ettevõtet, nendest ligi 90 protsenti on kohalike omavalitsuste valitseva mõju all.

Kavandatava laenu raames antakse omafinantseeringuks laenu sellistele vee-ettevõtetele, kes kuuluvad sajaprotsendiliselt omavalitsustele.

Tänavu 25. mail allkirjastas Eesti Euroopa Investeerimispangaga (EIB) laenu raamlepingu, mille kohaselt laenab EIB Eestile kuni 550 miljonit eurot Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.