"Ehitisse paigaldatavate betoonisegude" juhenddokument

Eesti Betooniühing

betooniühing.jpg

Eesti Betooniühingu initsiatiivil on koostatud "Ehitsse paigaldatavate betoonisegude" juhendokument ja betoonisegu vastavusdeklaratsiooni näidis koos betoonisegu saatekirja näidisega.

Dokumentide koostamise eesmärgiks on, et kõik asjaosalised mõistaksid nõudeid ühtmoodi ning et oleks kindlustatud betoonisegu kvaliteet.