Tallinn asub Liiva kalmistut laiendama


BNS 14.07.2009

Matmiskohtade puuduses vaevlev Tallinn kuulutas reedel välja riigihanke Liiva kalmistu laiendusele projekteerija leidmiseks, reaalne ehitustegevus algab tuleval aastal.

"Pakkumised avatakse 27. juulil ning Liiva kalmistu projekteerimise esimene etapp peab olema valmis tänavu 10. detsembriks," ütles Tallinna keskkonnaameti peaspetsialist Agur Maandi BNS-ile.

Laienduse tulemusena peaks Liiva kalmistule prognooside kohaselt lisanduma 20.000 matmiskohta. "Esialgse prognoosi kohaselt peaks sellega järgmiseks kahekümneks aastaks Tallinnal matmiskohtadega probleem olema lahendatud," nentis Maandi.

Kalmistu laiendamine võeti ette, kuna praeguse matmise intensiivsuse juures jätkub uuteks kirstumatusteks Tallinna kalmistutel maad vaid ligikaudu neljaks aastaks.

Lähiaastatel prognoosib Tallinn ka suurenevat vajadust uute hauaplatside järele, kuna ajavahemikus 1945-1985 sisserännanutel, põhiliselt Lasnamäe ja Haabersti elanikel, puuduvad varasemast ajast eraldatud perekonna hauaplatsid.

"Liiva kalmistu esimeses etapis planeeritakse sissesõidutee Viljandi maanteelt, planeeritakse matmisalad koos siseteedega ja tehnovõrkudega nagu elekter, kastmisvesi ja muu sarnane," selgitas Maandi, kelle sõnul uute hoonete projekteerimine jääb laienemise teise etappi. "Tallinna linn on alustanud kõige valusama probleemi lahendamisega, kuna linnal matmiskohti napib. Järgmise etapiga lahendatakse hoonetekompleksiga seonduvad küsimused".

Maandi sõnul jääb projekti esimese etapi maksumus igal juhul alla ühe miljoni krooni ning reaalne ehitustegevus algab tuleval aastal.

Tallinn kehtestas Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning lähiala detailplaneeringu Nõmme linnaosas 18. juunil.

Detailplaneeringu eesmärk on Nõmme linnaosas 102 hektari suurusel planeeritaval maa-alal Liiva kalmistule krundi moodustamine koos olemasoleva territooriumi laiendamise ettepanekuga ning ehitusõiguse määramine kalmistute halduskeskuse ja kalmistut teenindavate hoonete rajamiseks.

Planeeritav maa-ala asub Tallinnas Nõmme linnaosas Viljandi maantee, Valdeku tänava ja Mahla tänava vahelises kvartalis.

Liiva kalmistu rajamisele pandi alus 25. oktoobril 1933, kui volikogu kinnitas linnavalitsuse ettepaneku avada linna avalikud matmispaigad Kloostrimetsas ja Liival ning võttis vastu Liiva kalmistu põhimääruse. Kalmistu ametlik sisseõnnistamine oli septembris 1935. Liiva kalmistu oli esimene linna avalik kalmistu Tallinnas, mis ei kuulunud ühelegi kogudusele ning kuhu matmispaiga saamiseks ei pidanud olema koguduse liige.