Riik remondib teelõigu Haljala ja Käsmu vahel


BNS 14.07.2009

Riik algatas riigihanke Haljala-Käsmu teel 5,6-kilomeetrise lõigu ja Narva-Narva-Jõesuu-Hiiemetsa teel 4,7-kilomeetrise lõigu remontija leidmiseks.

Haljala - Käsmu asulavälisel teelõigul plaanitakse ehitada teekatet kaheksa meetri laiuseks, asulasiseselt ehitatakse 1,345 kilomeetrit teekatet seitsme meetri laiuseks, selgus hanketeatest.

Teelõigu remont hõlmab endas truubi ümberehitust, nende puhastamist ja pikendamist, võsa ja puude eemaldamist, kraavide kaevamist ja puhastamist. Remondi käigus ehitatakse ümber ka üks ristmik, kuhu rajatakse ohutussaar. Tee plaanitakse lõiguti freesida ning katta asfaltbetooniga.

Narva-Narva-Jõesuu-Hiiemetsa teelõigul on ettenähtud teha asfaltbetoonist ülekate, eemaldada üksikuid puid, puhastada ristkraave ja truupe.

Lisaks plaanitakse lammutada neljal bussipeatusel olemasolev lagunev ooteplatvorm ja ehitada uued, kaheksal bussipeatusel ehitada kattega laiendus ja ooteplatvormid.

Mõlema hanke puhul peaksid tööd algama 1. septembril ja lõppema 30. oktoobril.

Hangete pakkumused avab maanteeamet 5. augustil.