Nõmme ja Pääsküla raudteeülesõitude KMH sai heakskiidu


BNS 13.07.2009

Keskkonnaamet andis heakskiidu Tallinna Pärnu maantee Nõmme ja Pääsküla eritasandiliste raudteeülesõidukohtade eelprojektidega kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruandele.

Tegevuse eesmärgiks on ohutuse suurendamine raudteeülesõitudel, liiklusummikutest tulenevate negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine, raudtee läbilaskevõime suurendamine, efektiivsete ja jätkusuutlike transpordisüsteemide arendamine, liiklustingimuste parandamine ning ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja linnatänava samatasandilisel ristumisel.

Nõmme raudteeülesõit Tallinnas rekonstrueeritakse nii, et raudtee ületab maanteed viadukti abil, autotransport suunatakse süvendisse rajatavale ringsristmikule. Viadukt on 92 meetrit pikk ja ringristmik 20-meetrise läbimõõduga.

Pääsküla raudteeülesõit rajatakse eritasandilisena kui Pärnu maantee viiakse ristmiku kohal kahesuunalisse tunnelisse pikkusega 260 meetrit.

Nõmme raudteeülesõidukoha ehitus on plaanis aastal 2011, Pääsküla raudteeülesõidukoha ehituse reaalset aega praegu teada ei ole, selgub Ametlikest Teadaannetest.

Projekti arendajaks on Tallinna linnavalitsus, keskkonnamõju hindamise läbiviijaks Kobras AS.