Lõpe kõrgepingealajaama uuendab ABB AS


Pressiteade 10.07.2009

Elering OÜ (endise nimega OÜ Põhivõrk) ja ABB AS sõlmisid 8. juulil 2009. aastal Lõpe alajaama ümberehituslepingu. Lepingu kohaselt ühendatakse Lõpe 110 kV alajaamaga Pärnumaal liidetav tuulepark. Ehitustööde maksumuseks on ligi 15 miljonit krooni.

Elering OÜ juhatuse esimehe Lembit Vali sõnul on Eesti elektrisüsteemis oleva Lõpe kõrgepingealajaama uuendamine vajalik, et võimaldada elektrivõrguga liituda 17 MW koguvõimsusega tuulepargil. "Selleks rajatakse alajaama 110 kV jaotusseade, millesse ühendatakse tuulepargi trafo ning olemasolevad õhuliinid. Ühtlasi ehitatakse spetsiaalne hoone automaatikaseadmete jaoks," täiendas Vali.

Rahvusvahelisel hankel Lõpe kõrgepingealajaama uuendamisel osales kokku 7 pakkujat, kellest parima pakkumuse tegi ABB AS summas 14,8 miljonit krooni. Tööde lõpptähtaeg on 30. september 2010.a.

Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad. Elering OÜ kuulub Eesti Energia kontserni.