Fortumi uus elektrijaam pärnus saab nurgakivi


Pressiteade 09.07.2009

1906. aastal alustas katseliselt elektri tootmist Pärnu Elektrijaam, mis oli Eesti ja Baltikumi esimene avalik elektrijaam ning gaasilaternad Pärnus asendati elektrilaternatega.

Nüüd, 103 aastat hiljem, 10. juulil 2009. aastal kell 14.00 saab nurgakivi Fortumi poolt rajatav Pärnu uus elektrijaam.

Fortum Termest AS ehitab Pärnusse Niidu tänavale 1,35 miljardit krooni maksva soojust ja elektrit tootvat koostootmisjaama. Jaama elektriline võimsus on 24 MW ja soojuslik võimsus 50 MW. Jaama rajamine nõuab ka 3,5 kilomeetri ulatuses uute soojusvõrkude rajamist ja rekonstrueerimist. Aastane elektrienergia müügimaht on 110 GWh ja soojuse müügimaht 220 GWh. Planeeritav jaama valmimisaeg on 2010.a. lõpp.

Elektrijaamas kasutatavateks kütusteks on puitkütused ning freesturvas. Kütuste valikul on otsustavaks asjaolu, et kohalikku päritolu kütuste hinnad on olnud oluliselt stabiilsemad ja nende kasutamine vähendab Eesti sõltuvust importkütustest. Lisaks vähendab elektritootmise hajutamine ka Eesti Vabariigi julgeolekuriske ning taastuvkütuse kasutamine võimaldab energiat toota keskkonnasõbralikumalt.

Uus pikaajaline investeering kaasaegsel tehnoloogial põhinevaisse seadmetesse koos kohalike kütuste kasutamisega võimaldavad pakkuda Pärnu elanikele konkurentsivõimelist ja stabiilset soojahinda.

Pärnu elektrijaam on juba teine Fortumi poolt Eestisse rajatavatest elektrijaamadest. 2009. aasta alguses alustas tööd Tartus Fortumi esimene elektrijaam.

Fortum Termest AS on Põhjamaade ühe juhtiva energiakontserni Fortum tütarettevõte Eestis. Ettevõttel on pikaajalised kogemused kaugkütte, gaasimüügi ning erinevate lokaalkütte lahenduste alal. Samuti pakub Fortum Termest AS efektiivseid rahvusvahelistel kogemustel baseeruvaid energialahendusi tööstusettevõtetele, mis võimaldavad klientidel eraldada energiatootmine teistest tootmisprotsessidest ning pühenduda oma põhiprotsesside arendamisele.