Riik lammutab Ämari lennubaasis 85 ehitist


BNS 09.07.2009

Kaitseministeerium kuulutas välja riigihanke 85 ehitise lammutamiseks Ämari lennubaasi territooriumil.

Lammutamisele lähevad 85 nõukogudeaegset osaliselt varemetes ehitist, mis on viimased 20 aastat seisnud tühjana ning muutunud kasutuskõlbmatuks, ütles kaitseministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Martin Jaško BNS-ile.

Osa lammutatavaid objekte on ka varisemisohtlikud ning enamike ehitiste materjaliks on silikaattellised, lisas Jaško.

Kuigi ehitiste hulk on suur, on paljud neist kõigest paari ruutmeetri suurused valvuriputkad, suuremad objektid on kuni 1500 ruutmeetri suurused.

Hanketeatest selgub, et ministeerium ootab pakkumisi lammutushankele 3. augustini ja tööde kestuseks on plaaneritud 17 kuud.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive peab olema igal aastal vähemalt kaks miljonit eurot.

Ämari lennubaasi renoveerimine Eesti ja NATO ühisel rahastamisel on esimeseks suuremahuliseks NATO julgeolekuinvesteeringuks Eestis. NATO rahastab projekti 500 miljoni krooni ulatuses.

Mahukaimaks osaks kogu projektis on lennuvälja liiklusala ehitus, mille tööd lõpp on plaanitud 2010. aasta sügiseks. Selleks ajaks peaks valmima uus 2750 meetri pikkune lennurada, valgussüsteem, perroonid ning ruleerimisteed.

Jaanuaris kinnitas valitsus sõjalise kaitse arengukava aastateks 2009-2018, mis näeb ette Ämari lennubaasi valmimise 2011. aastal, pärast mida peaks lennubaas olema valmis vastu võtma transpordilennukeid ning tegutsema õhuturvet teostavate hävituslennukite baasina.