Tartu Kõrgem Kunstikool ja Tartu Kunstikool saavad uue õppehoone


Pressiteade 06.07.2009

Tartu Kõrgem Kunstikool ja Tartu Kunstikool allkirjastasid AS-iga Nordecon Ehitus lepingu Eha tänava õppehoone renoveerimiseks.

Projekti käigus valmib ca 1800 m² õppepinda, mis sisustatakse õppetööks vajaliku inventari, seadmete ja tehnikaga. Keldrikorrusel ning I ja II korruse ruumides hakkavad tegutsema Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuri ning meedia- ja reklaamikunsti osakonnad. III ja IV korruse ruumid saab oma kasutusse Tartu Kunstikool.

Eha tn õppehoone valmib esialgsete plaanide järgselt 2010. aasta 31. juuliks, kuid ehitaja loodab esimesed ruumid 2010. jaanuaris valmis saada.

Uus õppehoone valmib tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Archimedese toetusele ning programmi "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetmele "Kutseõppeasutuse õppekeskkonna kaasajastamine".