Otepää veefirma käivitas torustike rekonstrueerimise hanke


BNS 01.07.2009

Otepää vallavalitsusele kuuluv AS Otepää Veevärk käivitas riigihanke Otepää vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks.

Ehitustööde käigus rekonstrueeritakse ja ehitatakse Otepääl ligikaudu kaheksa kilomeetri ulatuses vee- ja reoveetorustikke.

Lisaks on plaanis kahe puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja nendesse veetöötlusseadmete paigaldamine, veehaarde rajatiste täiustamine ning kuue reoveepumpla rajamine.

Hanke tingimuste järgi peab pakkuja aastane netokäive olema viimasel kahel aastal vähemalt 50 miljonit krooni.

Pakkumusi saab esitada 30. juulini.