Viimsi ei peatanud ministri palvel Miiduranna planeeringut


BNS 01.07.2009

Värskelt avalikustatud Miiduranna sadama maa-ala keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandest selgub, et Viimsi vald ei tulnud vastu keskkonnaminister Jaanus Tamkivi palvele planeering peatada.

Tamkivi saatis taolise palvega kirja veebruaris Viimsi vallavolikogu esimehele Aarne Jõgimaale, kes on samaaegselt kavandatava Miiduranna sadama suurarenduse üks omanikke.

Jõgimaa ütles BNS-ile teisipäeval, et ei mäleta milline Viimsi valla vastus ministrile oli. Tema sõnul liiguvad Miiduranna sadama maa-ala planeering ja KSH edasi. "Nad peavad ju liikuma omas suunas, mitte nii nagu poliitilised tõmbetuuled liiguvad," lisas Jõgimaa.

Küsimusele, kas ta ei näe korruptsiooni asjaolus, et ta on ühtaegu nii arendaja kui vallavolikogu esimees, vastas Jõgimaa, et ta sellises asjas korruptsiooni ei näe. "Mina olen ennast taandanud igalt poolt, antud otsuste puhul olen isegi saalist välja läinud," rääkis Jõgimaa.

Vallale saadetud kirjas viitas minister asjaolule, et KSH-s pole piisavalt analüüstitud arenduse mõju Tallinna linnale.

Tamkivi märkis veel, et ministeeriumisse on saabunud kirju, mis väljendavad muret ja rahulolematust detailplaneeringuga kavandatu suhtes. Kirjasaatjad viitasid asjaolule, et kavandatu mõjutab oluliselt suuremat maa-ala kui Miiduranna sadama ja lähikinnistutega määratletud ala.

Minister palus Viimsi vallal planeeringu ja KSH menetlus peatada kuni on valminud Haabneme aleviku ja lähiala üldplaneering ja selle KSH.

Viimsi vallavanem Haldo Oravas vastas ministrile 1. aprillil, et planeerimisseadus ei näe alternatiivse menetlustoiminguna ette planeeringu peatamist.

Miiduranna sadama planeeringuga kavandab 1000 korteri ja 60-korruselise kõrghoonega suurarendust Miiduranna Tehas AS, mille omanikeks on Krediidiinfo andmeil OÜ Gee Pluss kaudu Leopold Garder ja OÜ Laivi Puit kaudu Viimsi vallavolikogu esimees Aarne Jõgimaa.

Jõgimaale kuulub OÜ Laivi Puit kaudu alates 1. aprillist veidi üle poole Miiduranna Tehas AS-i aktsiakapitalist.

Viimsi valda on varem antud planeeringuga edasi liikumast hoiatanud avalikkuse eest varju hoidva ärimehe Toomas Tooli suurosalusega kinnisvaraettevõte AS Esmar. Esmar ähvardas valda kahjunõudega, kui ettevõttel muutub planeeringualasse haaratud kinnistul külmhoone opereerimine võimatuks.

Miiduranna sadama maa-alal kavandatava tegevuse KSH aruandele saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 20. juulini. KSH aruande avalik arutelu toimub 22. juulil.