Balti Gaas jätkab ettevalmistusi Pakri terminali rajamiseks


BNS 29.06.2009

Pakri poolsaarele veeldatud gaasi terminali rajamist kavandav Balti Gaas OÜ tegeleb hetkel detailplaneeringutega ning keskkonnamõjude strateegilise hindamsega.

Terminali rajamiseks vajalikiud kinnistud kuuluvad Pakrineeme Sadama OÜ-le. "Pakri poolsaar on oma asukoha ning infrasturktuuri poolest terminali rajamiseks kõige sobivam koht Baltikumis," ütles Pakrineeme Sadama OÜ juhatuse liige Nikolai Pitšugov BNS-ile.

Gaasiterminali on kavandatud kahes etapis kokku neli mahutit ning Pitšugovi sõnul tuleb terminali valmisehitamise kulusid mõõta miljardites kroonides.

Pakrineeme Sadamal puudus 2006. ja 2007. aastal müügitulu. Ettevõte osanikeks on Paldiski Arendamise AS ning Baltic International Trading OÜ.

Teine Eesti ettevõtjate grupp kavandab veeldatud maagaasi (LNG) terminali rajamist Muuga sadamasse. Koos vajalike sadamarajatiste ja gaasitrassiga maksaks see enam kui 500 miljonit eurot.

Terminal koosneks kahest 165.000-kuupmeetrisest gaasimahutist ning aastas suudaks see käidelda kolm miljonit tonni gaasi.