Viimsi Vesi käivitas torustike ehitamise hanke


BNS 29.06.2009

Viimsi vallale kuuluv veefirma AS Viimsi Vesi käivitas riigihanke Pringi küla torustike projekteerimiseks ja ehituseks.

Teostatavate tööde eesmärgiks on võimaldada umbes 230 Pringi küla kinnistul liituda vee- ja reoveekanalisatsiooni teenustega.

Hanke võitja peab rajama veetorustiku pikkusega kaheksa kilomeetrit, reovee kanalisatsioonitorustiku pikkusega seitse kilomeetrit, reovee survekanalisatsioonitorustiku pikkusega 1,5 kilomeetrit ja kolm reovee ülepumplat.

Pakkuja summeeritud müügitulu peab olema kolmel viimasel aastal olnud kokku 60 miljoni Eesti krooni.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. august, pakkumused avatakse samal päeval.

Lisaks on AS Põlva Vesi käivitanud hanke, mille käigus rajatakse Põlva linna hinnanguliselt 1,5 kilomeetrit veetorustike ja kaks kilomeetrit kanalisatsioonitorustike.