Sikafloor®-16 Pronto N, PMMA-vaik tööstuslike põrandate lakkimiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor-16 Pronto N
on kahekomponentne kiiresti kõvenev polümetüülmetakrülaatlakk Sikafloor-Pronto moodulisüsteemis.
Komponent A: vaik Sikafloor-16 Pronto N.
Komponent B: kõvendav pulber Sikafloor-Pronto Hardener.
Sikafloor-16 Pronto N mass toonitakse värvipastaga Sikafloor-Pronto-Colourpaste.

Kasutuskohad

 • Erinevate rampide, sõiduradade ja parkimisalade kiireks ülepindamiseks
 • Sobib ka toiduainetööstuses kasutamiseks.
 • Pinna karedust võib suurendada ja kihtide tugevust reguleerida kvartsliivaga liivatades.
 • Värvitud liiva või sünteetilisi mosaiikhelbeid kasutades saadakse mitmevärviline pind. Sel juhul kasutatakse pinnalakina toonimata Sikafloor-16 Pronto N.
 • Sikafloor-16 Pronto N sobib ka teiste liivatatud masside pinna lakkimiseks, nt. Sikafloor-81 EpoCem või Sikafloor-261.

Omadused

 • Eriti kiire kõvenemine isegi madalatel temperatuuridel
 • Hea mehaaniline ja keemiline vastupidavus
 • Eriti hea ilmastikukindlus
 • UV-kindel.
 • Lahustivaba
 • Osa täielikust moodulisüsteemist mitmesugustele kasutusobjektidele.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Kantakse kõvenenud Sikafloor-14 Pronto N peale.

Segamine
Vaik Sikafloor-16 Pronto N ja kõvendamispulber Sika-Pronto Hardener tuleb segada intensiivselt, minimaalselt 2 ja maksimaalselt 3 minutit, 600-2000 p/min. Kui soovitakse värvilist lakki, lisatakse värvipastat Sikafloor-Pronto Colourpaste ja segatakse, kuni on saavutatud ühtlane värvus. Seejärel lisatakse kõvendamispulber ja segatakse nagu eespool.

Pealekandmine
Töövahendid: lühikesekarvaline lambanahast rull või kummisilur.
Lakk:

Komponendid Toode Kogus
Vaik Sikafloor-16 Pronto N 10 massiosa
Kõvendav pulber Sika-Pronto Hardener Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu temperatuurist. Vt Segamisvahekorrad
Värvipigment Sikafloor-Pronto Colourpaste 1 massiosa

Kohe pärast segamist kallatakse Sikafloor-16 Pronto N Sikafloor-14 Pronto N pinna peale ja kantakse ühtlaselt laiali laia lühikarvalise rulliga. Lühikese töötlemisaja tõttu peab vältima segatud materjali jätmist anumasse.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi S. Täiesti kõvenenud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Segamisvahendid peavad olema sädemekaitsega.
 • Optimaalse kõvenemise tagamiseks peab siseruumides õhuvahetus olema 7 korda tunnis. Pealekandmise ja pinna kuivamise ajaks soovitatakse sädemekaitsega sundventilatsiooni.

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne kiiresti kõvenev polümetüülmetakrülaatlakk.

Värvus
Sikafloor-16 Pronto N: värvitu.
Värvipasta Sikafloor-Pronto Colourpaste:
RAL 1001, 3009, 5010, 6013, 7030, 7032, 7037, 9003

Tihedus
Umbes 1,0 kg/l (DIN 53 757)

Kuivainesisaldus
Umbes 99 mahu%

Kulumiskindlus
Umbes 56 mg (14 ööpäeva, +23 °C, Taber Abraser CS 10/1000/1000)

Keemiline vastupidavus
Talub: nõrkasid happeid ja aluseid, naatriumkloriidi 10% lahust, petrooleumi, määrdeõlisid, pesuvahendid. Talub hetkeliselt süsivesinikke.

Temperatuuritaluvus
Kuiva kuumust lühiajaliselt +100 °C.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +5 °C ja maksimaalselt +30 °C ja alati vähemalt +3 °C kastepunktist kõrgemal. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 80 %.

Kulunorm
Sikafloor-16 Pronto N
kulu erinevate töötlusviiside korral:

Süsteem Toode Kulunorm
Pinnalakk, värvitu, matt 1-2 x Sikafloor-16 Pronto N umbes 0,4-0,6 kg/m²/kiht
Pinnalakk, toonitud 2 x Sikafloor-16 Pronto N umbes 0,4-0,6 kg/m²/kiht

Segamisvahekorrad

Vaik Kõvendav pulber
Sika-Pronto Hardener
Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu
Värvipasta
Sikafloor-Pronto Colourpaste
   +5ºC +10ºC +15ºC +20ºC +30ºC  
Sikafloor-16 Pronto N (10 kg)

200g

150g 100g 100g 100g 1 kg

Töötlemisaeg/ooteajad erinevate kihtide vahel/kõvenemine

  +5ºC +10ºC +15ºC +20ºC +30ºC
Töötlemisaeg 30 min 30 min 20 min 15 min 15 min
Ooteajad töötluskordade vahel 90 min 75 min 60 min 60 min 55 min
Kõvenemine 90 min 75 min 60 min 60 min 55 min

Lõplik kõvenemine sõltuvalt ventilatsioonist, aluspinna seisundist jne.

Pakend
Sikafloor-16 Pronto N:
10 kg ja 200 kg
Sika-Pronto Hardener: 0,5 kg
Värvipasta Sikafloor-Pronto Colourpaste: 10 x 1 kg

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna:
Sikafloor-16 Pronto N: min 1 aasta
Kõvendav pulber Sikafloor-Pronto Hardener: min 6 kuud
Värvipasta Sikafloor-Pronto Colourpaste: min 2 aastat

Sertifikaadid
Libisemistõke vastavalt standarditele BIA No. 200222 747/3210 (R12) ja 200222 748/3210 (R11), SakSA 26.09.2003.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Sisaldab metüülmetakrülaati. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalisi kahjulikke mõjusid veekeskkonnas.

Transpordiklass

Klassifitseeritud transportimise jaoks.

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Kergsüttiv. Ärritab hingamisorganeid ja nahka. Vältida aine sattumist nahale. Takistada staatilise elektri põhjustatud sädemete tekkimist. Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada sobivaid kaitsekindaid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee