Tallinn algatab Nõmme raudteeristmiku planeeringut


BNS 22.06.2009

Tallinn algatab Nõmme raudteeristmiku detailplaneeringut, mis näeb ette kahetasandilist liiklusskeemi.

Planeeringu algatamist taotlenud Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Peep Koppel ütles BNS-ile, et ristmiku ehitamisel jääb ette üks-kaks elamut, millest üks läheb kindlasti lammutamisele.

Varasema info kohaselt lahendatakse Nõmme ülesõit maa-aluse ringristmikuna.

Kokku on planeeringualasse Tallinna planeeringute registri andmeil haaratud üks ühiskondlike hoonete maa krunt, kaks tootmismaa, kaks ärimaa ja 16 elamumaa krunti.

Tallinna volikogu kinnitas Nõmme raudteeristmiku ümberehituse rahastamises osalemise mullu augustis. Planeeringu algatamise taotluse esitas kommunaalamet tänavu juuni keskel.

Mitmete Eesti ohtlike raudteeristmike ümberehitamist kahetasandiliseks rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.