Kohus ei rahuldanud Viru Poja planeeringu apellatsiooni


BNS 16.06.2009

Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud AS Hotell Viru esitatud hotelli laienduse detailplaneeringu apellatsioonkaebust halduskohtu otsusele ja jättis halduskohtu otsuse muutmata.

Ringkonnakohtu otsuse peale saab esitada riigikohtule kassatsioonikaebuse 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.

Halduskohus andis veebruaris Viru Poja planeeringult kustutamise osas õiguse Tallinna linnale, jättes rahuldamata Hotell Viru kaebuse, millega firma vaidlustas Tallinna linna otsuse tühistada hotelli juurdeehitust kavandanud detailplaneeringu osa.

Viru Poja rajamist ette näinud detailplaneeringu osa tühistas Tallinna linnavolikogu mullu juunis.