Narva veemajanduse projekt sai euroliidu heakskiidu


BNS 16.06.2009

Euroopa Komisjon kiitis heaks Narva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekti.

Keskkonnaministeerium teatas, et ligi 700 miljonit krooni maksva projekti lõpptulemusena saavad ligi 65.800 narvalast lähitulevikus puhta joogivee.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on tegemist Eesti jaoks väga olulise projektiga, kuna narvalaste joogivee probleem on olnud üks suuremaid ja tõsisemaid.

Narva veemajanduse projekti raames renoveeritakse Narva veepuhastusjaam, mis töötab aastast 1975 ning vahetatakse välja umbes 25 kilomeetrit torusid. Samuti renoveeritakse 27 kilomeetrit praegu väga halvas seisus olevat kanalisatsioonitorustikku.

Projekti toetus Ühtekuuluvusfondist on üle 447 miljoni krooni ning projekti eeldatav kogumaksumus 694 miljonit.

Toetuse saajaks on AS Narva Vesi ja projekti ehitustegevus on plaanitud aastatele 2010-2014.

Euroopa Komisjoni heakskiitu ootab veel teinegi Ida-Virumaa veemajanduse suurprojekt, mis hõlmab Kohtla-Järve linna ja selle lähipiirkonda, millega saavad joogivee probleemid lahendatud ka Püssis ning Jõhvis.