Kuressaare Veevärk käivitas investeerimislaenu hanke


BNS 15.06.2009

AS Kuressaare Veevärk käivitas riigihanke 15 miljoni kroonise investeerimislaenu võtmiseks, et kaasfinantseerida Ühtekuuluvusfondi Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekti.

Laen on kavas võtta 20 aastaks eurodes ujuva intressimääraga pluss kuue kuu Euribor, selgub hanketeatest.

Maksepuhkus on hanketingimuste järgi laenu põhiosa tagastamisel maksimaalselt 36 kuud arvestatuna alates hankelepingu sõlmimisest.

Muuhulgas peab laenuleping võimaldama laenu kasutamist osade kaupa vastavalt vajadusele ning laenajal on õigus laen ennetähtaegselt tagastada ilma lisatasusid maksmata.

Laenu tagatiseks on hüpoteek Kuressaare reoveepuhasti kinnistule.

Pakkumiste hindamiskriteeriumiks on madalaimad laenuteenindamise kulud.

Hankele saab pakkumisi esitada 30. juunini.

Veeprojekti tööde kogumaksumus on 150 miljonit krooni, selle elluviimise vajadus tuleneb eelkõige Euroopa Liidu veevaldkonna direktiividest.