Tallinn karmistab kaevetööde eeskirja


Pressiteade 09.06.2009

Linnavolikogu määruse eelnõu kohaselt täpsustatakse Tallinna linna kaevetööde eeskirja ja muudetakse rangemaks teekatte kaevetööjärgse taastamise nõuded.

Abilinnapea Deniss Boroditši sõnul ei saa linn tee omanikuna nõustuda olukorraga, kus kaevetööde järgselt halveneb teedevõrgustiku seisukord ning linnale tekitatakse olulist materiaalset kahju. "Teekatete taastamise nõuete karmistamisega on võimalik motiveerida tehnovõrkude valdajaid ettenägelikumalt ja hoolikamalt läbi mõtlema oma tegevusi ning kasutama moodsaid kaevetööde tehnoloogiaid," selgitas Boroditš.

Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdamanni sõnul kehtestatakse kaevetööde eeskirja muudatusega nõue, mille kohaselt asfaltkatted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 6,5 m laiustel teedel sõidutee kogu laiuses, üle 6,5 m laiustel teedel ühel sõidusuunal tehtava kaevetöö korral poole sõidutee laiuses ning mõlemal sõidusuunal tehtava kaevetöö korral sõidutee kogu laiuses. "Alla viie aasta vanuste asfaltkatete korral on paiga minimaalne pikkus 10 m ja selle pealiskiht tuleb ehitada asfaldilaoturiga ja vajadusel vahetatakse ka äärekivid."

Kaevetööde eeskirja muudatusega välistame olukorrra, kus piki sõiduteed on kaevejälje või sõiduraja ulatuses uus taastatud asfalt ning selle kõrval vana kate, mis mõjub halvasti tee tehnilisele seisukorrale, suurendab ekspluatatsioonikulusid on liiklusohtlik ja visuaalselt ebaesteetiline," lisas abilinnapea Boroditš.