Pärnu alustas hanget Rannapargi uuendamiseks


BNS 08.06.2009

Pärnu linnavalitsus alustas riigihanget Rannapargi rekonstrueerija leidmiseks.

Hanke hulka kuulub vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine, pargivalgustuse, teedevõrgu, vajalike elektriühenduste ning rajatiste terviklik väljaehitamine ja haljastuse rajamine koos kohtkindla inventari paigaldamisega.

Pakkuja viimaste aastate käive peab olema olnud vähemalt 40 miljonit krooni aastat.

Tööd peavad olema valmis järgmise aasta suveks. Pakkumisi saab hankele esitada 29. juunini sellel aastal.