Õismäe piirile kavandatakse korterelamuid


Pressiteade 03.06.2009

Tallinna linnavalitsus otsustas algatada Harku järve lähistel asuvale alale kümne korterelamu rajamist võimaldava detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalus rajada 5,01 ha suurusele maa-alale seitse kuni 14 korruselist äripindadega korterelamut ning kolm kuni 12 korruselist korterelamut. Ühtlasi plaanib arendaja rajada alale lasteaiahoone, kuni seitsmekorruselise parkimismaja ning pargiala.

"Koostatav planeeringulahendus loob piirkonda uue, kvaliteetse elukeskkonna," ütles abilinnapea Taavi Aas.

Mustamäe Linnaosa Valitsus peab korraldama algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks arutelu ning planeeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli üles seadma.

Kadaka tee 74, 74a, 74c, 74d, 74g, 74l, 74m, 74n ja 72c krunte hõlmav detailplaneeringuala asub Mustamäe linnaosas ja külgneb vahetult Haabersti linnaosa piiriga. Ala asub Järveotsa tee ja Kadaka tee vahel, Akadeemia tee pikenduse ääres.

Planeeringuala asub Õismäe ja Mustamäe korterelamute vahelisel, peamiselt tööstus- ja kaubandusettevõte alal. Planeeritavast maa-alast itta jääb Kadaka parkmets, mis on piirkonna suurim puhkeala. Detailplaneeringu eskiis on Mustamäe linnaosa arengu ja maakasutuse otstarbega kooskõlas ning linnaruumi sobiv.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles ja detailplaneeringu eskiislahenduse koostas K-Projekt AS.