Tartu kavandab Emajõe kallaste korrastamist


Pressiteade 03.06.2009

Tartu loodab lähima paari aasta jooksul korrastada kesklinna piirkonnas asuvad Emajõe kaldapealsed ja parandada jõeäärseid liikumisvõimalusi.

Tartu linnavalitsus osaleb Emajõe kaldakindlustuste rekonstrueerimise ja jõeäärsete teede korrastamise projektis, mis on kinnitatud linnaliste piirkondade arendamise meetme investeeringute kavas. Projekti elluviimisel toetatakse Tartut 22 miljoni krooniga.

"Emajõest peab kujunema Tartu linnasüdames tõeline tuiksoon, mille kallastel tahaksid aega veeta nii tartlased kui linnakülalised. Korrastatud kaldapealsed ja head jõeäärsed liikumisvõimalused on üks osa Emajõe ümbruse atraktiivseks puhkekohaks muutmisel," ütles linnapea Urmas Kruuse.

Projekti elluviimise käigus on kavas korrastada Emajõe tänav ja rajada sinna kergliiklustee, ehitada kaldakindlustused jõe mõlemale kaldale Kroonuaia sillast kuni Vabaduse sillani ning vasakkaldal ka Võidu sillast Turu sillani. Samadel lõikudel renoveeritakse kõnni- ja kergliiklusteed, korrastatakse kaldaääred ja paigaldatakse valgustus. Projekt kavandatakse ellu viia kolmes etapis aastatel 2009 – 2011. Emajõe kaldaäärsete korrastamise projekti esimese etapi taotlus esitatakse rahastamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele juunikuus.

Projekti kogumaksumus on 33,5 miljonit krooni, millest Tartu linna omaosalus moodustab 11,5 miljonit krooni.