Tartu linn toetab raudteejaama kiiret valmimist


Pressiteade 02.06.2009

Linnavalitsus kinnitas ja saatis volikogule otsustada eelnõu, millega soovitakse kokku ühe miljoni krooniga toetada Tartu raudteejaama ootesaali ning ajaloolise vaksalihoone kiiret valmimist.

"Kuna linn on huvitatud ajaloolise vaksalihoone ooteruumide valmimisest ning võimalikult kiiresti linna kodanikele ja külastajatele mõistlike ootetingimuste loomisest, siis otsustasime vaksali väljaehitamist ka toetada," selgitas linnapea Urmas Kruuse. "Ootesaali ehitamist toetaksime 500 000 krooniga juhul, kui see valmib selle aasta 31. detsembriks ning ülejäänud pool miljonit krooni makstaks välja pärast ajaloolise vaksalihoone valmimist ja sellele kasutusloa väljastamist hiljemalt kolme aasta jooksul."

Tartu linn maksab vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale tavapäraselt restaureerimistoetusi miljööväärtuslike hoonete korrastajatele, kuid antud juhul on korrastatav objekt mahukam ja tööd ulatuslikumad. Seetõttu oleks avalikest huvidest lähtuvalt tegemist erandkorras antava ühekordse toetusega.

Eelmise aasta septembris väljastas linnavalitsus ehitusloa olemasoleva ajaloolise vaksalihoone rekonstrueerimiseks ning sellele kaasaegse laienduse rajamiseks, kuhu on ette nähtud ka ootesaal ja piletimüügi kassad. Ehitise uus ja vana osa saavad ühendatud maa-aluse tunneli kaudu.