Politseimaja asemele kavandatakse uut büroohoonet


Pressiteade 26.05.2009

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil Lubja tänavale endise politseimaja asemele kuni kaheksakorruselise büroohoone rajada võimaldava detailplaneeringu vastuvõtmise.

1,39 ha suurusele maa-alale koostas detailplaneeringu K-Projekt AS. Hooneid kinnistul ei ole, varasemalt kinnistul paiknenud neljakorruseline hoone lammutati 2007. aasta lõpus. Kinnistu kuulub Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile.

Planeeringuala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne ja ühistranspordiga hästi varustatud, lähistel on ka sotsiaalse infrastruktuuri objektid, meelelahutusasutused, suured kaubanduskeskused ja rekreatsioonialad.

Kavandatava hoone võimalik kasutusotstarve on büroo- või administratiivhoone. Hoonele on ette nähtud kuni kolm maa-alust korrust. Hoone on kavandatud nelja- ja kaheksakorruselistest osadest koosnevana. Sobitamaks kavandatavat küllaltki suurt hoonet Lasnamäe nõlva rohelisse vööndisse on ette nähtud hoone tugevalt liigendada.

Liiklusohutuse suurendamiseks ja kvartali tänavate liikluskoormuse ühtlustamiseks plaanitakse detailplaneeringuga ka liikluskorraldust muuta. Detailplaneering arvestab ka kavandatava Lõunaväila lahendusega.