Nursipalu harjutusväljaku arendamine seisab


BNS 26.05.2009

Juba kuus aastat kestnud kaitseväe Nursipalu harjutusväljaku arendamise ettevalmistus on viimasel ajal paigal seisnud, sest Rõuge vald pole suutnud otsustada, kuidas probleemse teemaga edasi minna.

"Investeeringud Nursipalu harjutusvälja ootavad endiselt valdade [Rõuge ja Sõmerpalu] üldplaneeringu kehtestamist," ütles kaitseministeeriumi pressibüroo juhataja Aet Kukk Võrumaa Teatajale.

Kuke sõnul tegeleb ministeerium praegu Nursipallu planeeritava linnavõitlusala projekteerimisega ning peatselt alustatakse ka Võru vallas asuva Tsiatsungõlmaa lasketiiru projekteerimist.

Rõuge vallavolikogu esimees Jaak Pächter tunnistas ajalehele, et valla üldplaneeringu koostamine on venima jäänud. Ta vihjas, et oma osa on selles ka polügoonil.

Edasiminekuks on Pächteri sõnul kaks teed. Esiteks võib harjutusväljaku valla üldplaneeringust välja arvata ja käsitleda seda maa-ala eraldi osaüldplaneeringuga. Teine võimalus on anda maale üldplaneeringu käigus riigikaitsemaa sihtotstarve ja jätkata planeerimist detailplaneeringuga.

Pächteri sõnul tähendaks Nursipalu osaüldplaneeringu algatamine kogu senise protsessi kordamist koos asja juurde kuuluvate rahva n=koosolekutega. Volikogu komisjon kaldubki tema andmeil seda teed minema, kuid selget seisukohta veel pole.

Seni jätkab ministeerium Nursipalus umbes saja hektari suuruse, Vene sõjaväe rajatiste all olnud ala korrastamist.