Selguvad Tartu Tehnoloogiapargi passiivmaja-büroohoone ideekonkursi võidutöö autorid


Pressiteade 21.05.2009

Reedel, 22. mail avatakse Tartu Tehnoloogiapargi passiivmaja-büroohoone ideekonkursi võidutöö "Ümbris" ning teiste auhinnatud tööde autoriandmete ümbrikud.

Võidutöö "Ümbris" valis 20 konkursile laekunud lahenduse seast üksmeelselt välja teisipäeval, 19. mail kogunenud žürii. Teise koha vääriliseks hinnati töö "Passiv purk" ja kolmanda koha sai töö "Tri-Angel". Eraldi märgiti ära töö "Kasukas".

Konkursi eesmärk oli saada Riia 191 krundile büroohoone eskiisprojekt, mis vastab passiivmaja tingimustele ning kogu võistlusalale mahuline planeeringu lahendus. Hoone kavandamist, projekteerimist ja ehitamist hakkab nõustama Tartu Ülikooli energiatõhusa ehituse tuumiklabor, kasutades uudseid kontseptsioone ja dünaamilise hoonesimulatsiooni vahendeid projekti paljude üksikküsimuste lõikes kvaliteedi parandamiseks. Sisuliselt kontrollitakse jooksvalt kahe eesmärgi - hea sisekliima ja madala energiavajaduse – saavutamist.

Konkursi žüriisse kuulusid Tartu Tehnoloogiapargi juhatuse liikmed Heiki Tamm ja Heiki Pagel, TÜ Tehnoloogiainstituudi energiatõhusa ehituse tuumiklabori juhataja Tõnu Mauring, TÜ planeeringute ja hangete osakonna arhitekt Merje Müürisepp, Tartu Linnavalitsuse linnaarhitekt Tiit Sild ning EAL-i esindajad Indrek Allmann ja Vahur Sova.

Kõikide auhinnatud tööde autoriandmete ümbrikud avatakse reedel, 22. mail kell 16.00 Tartu Tehnoloogiapargis, Nooruse tn 1. Kõik autorid on oodatud.

Võidutöö on kättesaadav Tartu Ülikooli kodulehel: http://www.ut.ee/572577